Logo VMK, voor facebookimplementaties

Over vmk

Het Veemarktkwartier is een gebied in Tilburg met een buitengewoon hoge concentratie van creatieve bedrijvigheid. De naam Veemarktkwartier komt van de Veemarktstraat die in het gebied ligt. Tot in het begin van de twintigste eeuw werden daar koeien, paarden en varkens verhandeld. Handel lijkt in de 'genen' van het gebied te zitten; tegenwoordig zijn ongeveer 200 bedrijven in het gebied werkzaam in de creatieve en innovatieve industrie. Dit alles in een inspirerende setting, het straatbeeld wordt hier getekend door onder meer poppodium 013, clustergebouw V39, het Patronaat en Villa Media.

Maquette van Veemarktkwartier, met daarin nog de plannen meegenomen voor gebiedsontwikkeling. Inmiddels zijn die herzien.

Van oudsher is Tilburg een textielstad. Tilburgse stoffen waren bekend tot ver in het buitenland. In de jaren zestig zakte de textielindustrie in elkaar. De industrie is in de loop der tijd vervangen door een grote verscheidenheid aan bedrijven. De stad en de bedrijven weten zich steeds meer op bovenregionaal en internationaal gebied te profileren door de creatieve bedrijvigheid. Tilburg maakt steeds meer naam als “creative city” en een groot deel van de  creatieve bedrijvigheid concentreert zich in het Veemarktkwartier. Bedrijven in het gebied houden zich onder andere bezig met de popindustrie, internetapplicaties, nieuwe media en kunstproductie. Maar er zijn ook bedrijven uit het traditionele bedrijfsleven en de financieel/zakelijke dienstverlening te vinden.

Tilburg groeistad
Tilburg is een groeiende stad. In 2015 telt de stad naar verwachting 220.700 inwoners. In de afgelopen jaren zet Tilburg zich steeds meer in om creatieve geesten die de stad rijk is binnen te houden. Door de hoge concentratie van kunstopleidingen in de stad (o.a. popmuziek, klassieke muziek, musicals, architectuur, theater, circus, vormgeving en beeldende kunst) en de kanteling naar het denken in creatief ondernemerschap investeert de stad in de rijke voedingsbodem van creatief en ondernemend talent. Tilburg investeert in de kansen die deze ontwikkelingen brengen en die de stad typeren als creatieve en innovatieve stad. Het Veemarktkwartier is de locatie dichtbij het stadscentrum die deze frisse, ondernemende, creatieve stadsgeest herbergt en uitstraalt. Door de economische omstandigheden is in 2011 besloten dat de grootschalige gebiedsontwikkeling binnen het Veemarktkwartier voorlopig niet kan worden gerealiseerd.

Studio VMK
Ondanks deze tegenslag blijft Studio VMK voorlopig actief in het gebied, ondermeer met het creëren van unieke netwerkkansen, waaronder de succesvolle, regelmatig terugkerende VMK Café's en de Mobile Unit. Daarnaast informeert Studio VMK ondermeer over successen van ondernemers uit het gebied via de Nieuwsbrief, de berichtenstroom op de site en social media. Voor meer informatie over de activiteiten van Studio VMK klikt u hier.

Quote van de Maand

"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)

Relevante websites

Clustergebouw DePLINT
Poppodium 013
Kunstprojecten SEA Foundation
Clustergebouw VillaMedia
Broedplaats Duvelhok
Stadsbrasserie Dudok
Muziekcafé Extase
Theater MIDI
Talentencentrum R-Newt
ICT cluster Faxx 2.0
Creatief cluster Carré
top

Het Veemarktkwartier is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

  • EFRO
  • OP-Zuid
  • Rijk
  • Provincie Noord-Brabant