Logo VMK, voor facebookimplementaties

Nieuw bestemmingsplan Veemarktkwartier

Voor het Veemarktkwartier wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Inmiddels is het conceptbestemmingsplan afgerond. De gemeente heeft dat afgelopen dinsdagavond 18 januari gepresenteerd tijdens een informatieavond in het Patronaat aan bewoners en ondernemers uit het gebied. De ongeveer zeventig bezoekers kregen uitleg over het nieuwe bestemmingsplan en de procedure en konden via tekeningen bekijken wat er voor hun buurt gaat veranderen.

Nieuw bestemmingsplan
Er is een nieuw bestemmingsplan nodig voor het Veemarktkwartier omdat de bestemmingsplannen die nu voor het gebied gelden verouderd zijn. Bovendien is voor een gedeelte van het gebied nu geen bestemmingsplan aanwezig. Een andere reden voor het maken van een nieuw bestemmingsplan is dat een gedeelte van het gebied aangewezen zal worden als “Rijksbeschermd Stadsgezicht.” De wet vereist dan dat die bescherming ook in een bestemmingsplan is vastgelegd.

Plangebied
Het nieuwe bestemmingsplan gaat gelden in het gebied dat ligt tussen de Heuvelring, Spoorlaan, Tivolistraat, Dunantstraat, St. Josephstraat en de achterzijde van de percelen aansluitend op de Korte Heuvel en de Heuvelring.

Conceptbestemmingsplan
Het conceptbestemmingsplan dat is opgesteld biedt een kader voor enerzijds het behoud van het bestaande karakter van het plangebied en anderzijds meer mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het gebied.

Het behoud van het bestaande karakter wordt bereikt door wijzigingen van het uiterlijk van met name monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden te beperken. Nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk door meer nieuwe functies in de aanwezige panden toe te staan.

Vervolg
Begin maart 2011 wordt het nieuwe bestemmingsplan voorgelegd aan het college. Daarna komt het ter visie te liggen, dat zal naar verwachting vanaf half maart 2011 zijn. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken eventueel zienswijzen kenbaar maken. Belanghebbenden ontvangen hierover tegen die tijd nog een bewonersbrief.

Voor vragen over het conceptbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dorien Kersten van gemeente Tilburg, 013 - 542 89 85.
 

Quote van de Maand

"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)

Relevante websites

Clustergebouw DePLINT
Poppodium 013
Kunstprojecten SEA Foundation
Clustergebouw VillaMedia
Broedplaats Duvelhok
Stadsbrasserie Dudok
Muziekcafé Extase
Theater MIDI
Talentencentrum R-Newt
ICT cluster Faxx 2.0
Creatief cluster Carré
top

Het Veemarktkwartier is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

  • EFRO
  • OP-Zuid
  • Rijk
  • Provincie Noord-Brabant