Logo VMK, voor facebookimplementaties

Juridisch ondernemersspreekuur i.s.m. Dohmen Advocaten

Locatie: Studio VMK
Organisatie: Studio VMK en Dohmen advocaten
Datum en tijd: 13 december 2011, 10:00u - 12:00u
Entree: gratis. Inschrijven.

Ben je creatief ondernemer en loop je rond met een juridisch vraagstuk? Vanaf dit jaar kun je, naast de spreekuren voor startende ondernemers van de KvK, maandelijks terecht bij Studio VMK voor gratis advies van een advocaat. De adviezen worden verzorgt door Jan Smolders van Dohmen advocaten, die overigens zelf ook uit de creatieve sector komt.

Denk aan vragen over bijvoorbeeld intellectueel eigendom, IT/automatisering, design, auteursrecht enzovoorts. De drempel om de vragen aan juristen te stellen is vaak groot. Men is bang veel geld kwijt te zijn en in langdurige, moeizame processen terecht te komen. Tijdens het juridisch ondernemersspreekuur wordt het tegendeel bewezen! Je krijgt namelijk gedurende een half uur een gratis, krachtig en vooral waardevol advies waar je direct iets mee kunt doen. Procedures worden hiermee voorkomen en je word in een korte tijd veel wijzer. Vaak blijkt een op het eerste gezicht ingewikkeld vraagstuk gemakkelijk en snel opgelost te kunnen worden.

Maak een afspraak door een mail te sturen naar Studio VMK. Geef in deze mail aan op welke datum je een afspraak wilt maken en wat je vraag is, zodat de advocaat zich kan voorbereiden. Studio VMK stelt een tijdstip vast en communiceert dit met jou en met Dohmen advocaten.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Studio VMK.

 

Quote van de Maand

"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)

Relevante websites

Clustergebouw DePLINT
Poppodium 013
Kunstprojecten SEA Foundation
Clustergebouw VillaMedia
Broedplaats Duvelhok
Stadsbrasserie Dudok
Muziekcafé Extase
Theater MIDI
Talentencentrum R-Newt
ICT cluster Faxx 2.0
Creatief cluster Carré
top

Het Veemarktkwartier is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

  • EFRO
  • OP-Zuid
  • Rijk
  • Provincie Noord-Brabant