Logo VMK, voor facebookimplementaties

CAST: Linten in beweging

Locatie: Auditorium Factorium
Organisatie: CAST
Datum en tijd: 2 juni 2010 19:00u - 22:00u

De Tilburgse Linten vormen de basis voor het ontstaan van de stad. Straten als de Hasseltstraat, de Goirkestraat en de Korvelseweg verbinden de oude buurtschappen die nu samen Tilburg vormen. De Linten zijn tegenwoordig als het ware een kapstok voor de buurten die ze ontsluiten. Door ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn deze oude straten sterk aan verandering onderhevig. De bouw van grote appartementengebouwen wordt als negatief ervaren en ondernemers hebben moeite zich staande te houden. De gemeente Tilburg werkt mede daarom aan een sturende Structuurvisie Linten. Een beleidsinstrument dat ervoor moet zorgen dat de Linten behouden blijven als herkenbare historische structuur met ruimte voor wonen en ondernemen. Het idee voor deze visie ontstond in 2005 toen CAST en Stichting Straat een debat organiseerden over de toekomst van de Korvelseweg. Er volgden workshops met ontwerpers, ontwikkelaars, ambtenaren, bewoners en ondernemers. De gemeente formuleerde een leidraad voor de Linten waarover in 2009 een debat is gevoerd.

19.00 uur ontvangst
19.30 uur paneldiscussie
20.45 uur pauze
21.15 uur publieksdiscussie
21.45 uur presentatie boekwerk Linten
22.00 uur afsluiting programma


Cast nodigt u van harte uit om na afloop van het programma na te praten onder het genot van een drankje.
 

Quote van de Maand

"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)

Relevante websites

Clustergebouw DePLINT
Poppodium 013
Kunstprojecten SEA Foundation
Clustergebouw VillaMedia
Broedplaats Duvelhok
Stadsbrasserie Dudok
Muziekcafé Extase
Theater MIDI
Talentencentrum R-Newt
ICT cluster Faxx 2.0
Creatief cluster Carré
top

Het Veemarktkwartier is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

  • EFRO
  • OP-Zuid
  • Rijk
  • Provincie Noord-Brabant