Logo VMK, voor facebookimplementaties

Oproep voor ontwerpers: Premsela en KunstFort Asperen zoeken talent voor expositie

KunstFort Asperen ligt in de Hollandse Waterlinie, partner van Studio VMK in het Europese project Collabor8. Het fort organiseert deze zomer in samenwerking met Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode in Amsterdam, een designtentoonstelling rondom het thema ‘voedsel van de toekomst.’ Deelname aan de expositie is mogelijk voor jonge talentvolle designers. KunstFort Asperen wil met deze expositie een platform bieden aan aankomende ontwerpers om hun visie, ideeën en oplossingen te presenteren voor de voedselproblematiek, nu en in de toekomst.

Toelichting op het thema:
Hoe ziet de toekomst van ons voedsel eruit? De voedselproblematiek is een wereldwijd thema. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen, dreigende uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatverandering, wereldwijde bevolkingsgroei en verschuivingen in demografie maken dat het huidige systeem van voedselproductie en voedseldistributie aan een grondige herziening toe is. Hoe gaan we om met het feit dat voedsel steeds schaarser wordt bij een snel groeiende wereldbevolking? We zullen heel bewust moeten gaan kijken naar de ‘foodprint’ van ons voedsel. Wat is de rol van design in deze moeilijke vraagstukken die alleen maar actueler worden?

 

KunstFort Asperen heeft van oorsprong een bijzondere relatie met voedsel. Het Fort is zo gebouwd dat het tijdens een vijandige bezetting dertig dagen volledig autonoom zou kunnen functioneren. Het kent voorraadkamers, een inpandig systeem om drinkwater op te vangen en een licht- en luchtkoker. Ook een eigen moestuin hoorde bij het oorspronkelijke ontwerp. Het biedt vanuit dat perspectief een interessante locatie voor een tentoonstelling over het concept voedsel. Dit jaar wordt het fort grondig gerestaureerd en zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het fort en haar geschiedenis. Het ligt in een gebied, aan de rand van de Betuwe, waar veel voedsel wordt geproduceerd. Met deze tentoonstelling willen we daarop aansluiten en een accent leggen op de lokale en regionale voedselvoorziening en autonomie.

KunstFort Asperen wil een podium bieden waar design en voedsel aan elkaar gerelateerd worden en hiermee bijdragen aan nieuwe visies en (mogelijke) oplossingen voor de huidige voedselproblematiek. Het gaat om ruimtelijke presentaties, die passen bij de bijzondere architectuur van het KunstFort, prikkelend en tot nadenken stemmend voor een zo breed mogelijk publiek en uiteraard voor het in kunst, design en cultuur geïnteresseerde publiek. De tentoonstelling zal vanwege het educatieve element dat aan het thema verbonden is ook interessant zijn voor bezoeken van onderwijsinstellingen.

Wat, waar en hoe gaat het plaatsvinden:
• De tentoonstelling in KunstFort Asperen zal plaats vinden in de zomer van 2012 van 14 juli t/m 23 september.
• Tegelijkertijd vindt er een gelijknamige tentoonstelling plaats in het Designhuis in Eindhoven, georganiseerd door Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode.
• Een deskundige jury selecteert uit alle gepresenteerde werken één prijswinnend ontwerp.
• In het KunstFort zijn 6 á 8 locaties beschikbaar voor de presentaties.
• Elke ruimte biedt plaats aan een samenwerkingsproject van 2 á 3 ontwerpers . Hoeveel groepjes uiteindelijk deelnemen wordt mede bepaald door de kwaliteit van de inzendingen; dat ligt dus niet vast. De groepjes werken aan een gezamenlijke presentatie
• Op basis van een van tevoren ingediend projectvoorstel wordt een selectie gemaakt waarbij wordt gekeken naar kwaliteit, oorspronkelijkheid, toepasbaarheid en de goede samenstelling van de gehele tentoonstelling. (De selectie wordt gemaakt door Premsela, KunstFort Asperen, en een gerenommeerde ontwerper).
• Er is een ‘startkapitaal’ beschikbaar van €400,- per groep.
• Deelnemers zijn vrij om geheel zelfstandig een bijdrage te leveren aan deze vraagstelling of dit te doen in samenwerking met een bedrijf of organisatie uit de voedingsbranche of hieraan gerelateerd. Het KunstFort kan hierbij eventueel bemiddelen.
• De tijdsplanning is hieronder toegevoegd.
• Informatie over KunstFort Asperen: www.kunstfortasperen.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Beatrijs Schweitzer, info@KunstFortAsperen.nl 06-23598418.

LET OP: het opgaveformulier kan worden opgevraagd bij Beatrijs Schweitzer.


 


 

Quote van de Maand

"Imagination is more important than knowledge" (Albert Einstein)

Relevante websites

Clustergebouw DePLINT
Poppodium 013
Kunstprojecten SEA Foundation
Clustergebouw VillaMedia
Broedplaats Duvelhok
Stadsbrasserie Dudok
Muziekcafé Extase
Theater MIDI
Talentencentrum R-Newt
ICT cluster Faxx 2.0
Creatief cluster Carré
top

Het Veemarktkwartier is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

  • EFRO
  • OP-Zuid
  • Rijk
  • Provincie Noord-Brabant